Odpadkový koš na třídění – jak snadno a efektivně oddělit odpad?

Odpadkový koš na třídění je skvělým pomocníkem při oddělování odpadu a pomáhá nám tak chránit životní prostředí. Při správném použití dokáže snížit množství směsného odpadu, který putuje na skládky nebo do spaloven. Ale jak správně používat odpadkový koš na třídění?

1. Zvolte si odpovídající koš

Při výběru odpadkového koše na třídění je důležité zvolit si takový, který bude odpovídat vašim potřebám. Existují koše určené pro třídění plastů, papíru, skla, bioodpadu nebo směsného odpadu. Pokud máte dostatek prostoru, můžete si pořídit i kombinovaný koš, který umožňuje třídit více druhů odpadu najednou.

2. Správné označení koše

Je důležité, aby byly jednotlivé koše správně označené. Pokud například používáte koš na třídění plastů, měl by být na něm nápis „plasty“. Tímto způsobem si ulehčíte rozvrstvení odpadu a usnadníte tak další třídění.

3. Oddělení odpadu

Je důležité, aby byl odpad správně oddělen. Například plastové lahve je nutné opláchnout a oddělit od víček. Poté je nutné je složit a zmenšit na co nejmenší kusy. Stejně tak se postupuje i u papíru, kde je dobré oddělit kartony od papírových obalů.

Přečtěte si také: Jak vybavit obývací pokoj?

4. Správné nakládání s odpadem

Po naplnění odpadkového koše je nutné jej pravidelně vyprázdnit. V případě, že máte možnost třídit odpad ve vaší obci, je vhodné používat speciální pytle na tříděný odpad. Tyto pytle jsou poté při vyzvednutí odpadu odvezeny do příslušného zpracovatelského zařízení.

Využívání odpadkového koše na třídění je jednoduchým způsobem, jak pomoci chránit životní prostředí. Stačí si jen zvyknout na správné třídění odpadu a pravidelné vyprazdňování koše. Výsledkem bude menší množství směsného odpadu a příjemnější životní prostředí pro nás i naše potomky.